walden pond

   

 Ονοματεπώνυμο: Ιορδανίδης Χαράλαμπος

 Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Ά Βαθμίδας (ΕΔΙΠ)

 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

   

ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ

 • Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ), Π.Ε. Πληροφορικής, MSc, Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • Συγγραφέας στον Εκδοτικό Οίκο Πρότυπες Εκδόσεις Πηγή.

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • 2013: Μεταπτυχιακό του τμήματος Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στην Ειδίκευση Εδαφολογίας και Διαχείριση Εδαφικών Πόρων, με Βαθμό Άριστα (9), με θέμα μεταπτυχιακής Διατριβής Ανάπτυξη διαδραστικής διαδικτυακής εφαρμογής για την απεικόνιση και επεξεργασία ψηφιακών θεματικών υποβάθρων με εφαρμογή σε αγροπεριβαλλοντικά δεδομένα"
 • 2008: Πτυχίο του Τμήματος  Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θεσσαλονίκη.

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 • Αγγλικά Proficiency, Michigan University
 • Αγγλικά Lower, Cambridge Univeristy

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

2020

 • Κ. Γιόντη, Β. Μιχαηλ, Ρ. Ταγιακας, Π. Τσιχιτας, Χ. Ιορδανίδης," Σύγκριση συμβατικής και χαμηλών εισροών καλλιέργειας σιταριού"ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΛΚΕ) – BARILLA HELLAS CODE, Επιστημονικός Υπεύθυνος Α. Μαυρομάτης, Αν. Καθηγητής ΑΠΘ, Δεκέμβριος 2020,

 2018

 • T.K. Alexandridis, G. Ovakoglou, I. Navrozidis, A. Kasambalis, C. Iordanidis, Ines Cherif "Modern Remote Sensing Methods (Satellite and UAV) in Sustainable Agricultural Production", 7th Panhellenic Agrotica Conference, 2018
 • Georgios Ovakoglou, Thomas K. Alexandridis, Jan G. P. W. Clevers, Ines Cherif, Dimitrios A. Kasampalis, Ioannis Navrozidis, Charalampos Iordanidis, Dimitrios Moshou, Giovanni Laneve, Juan Suarez Beltran. "SPATIAL ENHANCEMENT OF MODIS LEAF AREA INDEX USING REGRESSION ANALYSIS WITH LANDSAT VEGETATION INDEX", IGARSS 2018.

2017

2014

 • Nikolaos Silleos, Stavroula Strati, Ines Cherif, Charalampos Topaloglou, Thomas K. Alexandridis, Charalampos Iordanidis, Domna Stavridou, Styliani Monachou, Christos Kalogeropoulos, Georgios Bilas, Nikolaos Misopolinos, Tomas Fernando Chiconela, Waldenio Gambi de Almeida, Isnaeni Murdi Hartanto, Schalk Jan van Andel, Antonio Nunes, Antonio Araújo, and Pedro Chambel-Leitao. "Weekly time series of LAI maps at river basin scale using MODIS satellite data", 1st International GEOMAPPLICA Conference 2014.  

2013

 • C. Iordanidis, V. Takavakoglou, G. Zalidis, E. Pana "Interactive Web Platform for environmental data processing and support of decision making in municipal authorities", Τέταρτο  Διεθνές  Συνέδριο  Τμήμα  ΜΧΠΠΑΠανεπιστήμιο  Θεσσαλίας Βόλος 26-27 Οκτωβρίου, 2013.     
 • C. Iordanidis. "Development of an interactive online platform for imaging and processing of digital thematic background layers that applies In agro-environmental data", Issue Vo2, No1 In South Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics, Published online April 2013, School of Agriculture, Laboratory of Remote Sensing and GIS, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
 • I. Cherif, T.K. Alexandridis, P. Chambel Leitao, E. Jauch, D. Stavridou, Ch. Iordanidis, N. Silleos, N. Misopolinos, R. Neves and A. Safara Araujo, 2013. "Merging raster meteorological data with low resolution satellite images for improved estimation of actual evapotranspiration". Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, 11658, In: European Geosciences Union General Assembly, 7-12 April 2013, Vienna, Austria.

2012

 • T.K. Alexandridis, I Cherif., C.Topaloglou, S. Monachou, S. Strati, D. Stavridou, Ch. Iordanidis, G. Bilas, C. Kalogeropoulos, A. Araujo, A. Nunes, P.C. Leitao, N. Silleos, N. Misopolinos, 2012. "Merging Hydrologic models and EO data for reliable information on water". Call:FP7-SPA.2010.1.1.-04.                                  

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • 2017-2019: Ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας στα Αφρικανικά αγροτικά συστήματα με την υποστήριξη της τηλεπισκόπησης,

 • 2015: «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Δεδομένων για Στήριξη Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», 
 • 2014: "CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area", 
 • 2014: “Safewaste Cycle - Recycling of organic waste and green entrepreneurship in the urban web to secure public health”, ΕυρωπαϊκούΠρογράμματος «Ελλάδα-πρώηνΓιουγκοσλαβικήΔημοκρατίατηςΜακεδονίας 2007-2013»,
 • 2014: Κοινές υποδομές περιβαλλοντικής παρακολούθησης υδατικών πόρων και προστασίας δημόσιας υγείας (SAFE-WET),
 • 2013: "Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων" (Άξιος Δέλτα E-Platform),
 • 2013: Ανάπτυξη Ενιαίου Συστήματος Γεωπληροφοριακών Εδαφολογικών Δεδομένων Και Οριοθέτησης Αγροτικών Ζωνών της Χώρας,
 • 2013: Δημιουργία ταυτότητας, επικοινωνιακού σχεδίου και ιστοσελίδας έργου του «Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου Αυτοκινητόδρομων_e-Highway», στο πλαίσιο του ΈΡΓΟΥ: "e-Highway - Environmental Highway Observatory"   (P007-2012-2.1), Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Ελλάδα- Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013»,
 • 2013: Joint framework for the provision of standardized services to Geotechnical engineers for (e)training on natural risks – civil protection and for promoting access to the labour market (Geopromotion),
 • 2012: Σχεδιασμός, κατασκευή, συντήρηση και επικαιροποίηση της πλατφόρμας του έργου «ECOSATELLITE» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «BLACK SEA»,
 • 2012: «Ανάπτυξη και υποστήριξη και ενημέρωση της Διαδικτυακής πλατφόρμας του έργου » στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης D.2, του Ευρωπαϊκού Έργου “ACCOLAGOONS” (LIFE09 NAT/GR/000343) του κοινοτικού προγράμματος LIFE+2009,
 • 2012«Επιχειρησιακή λειτουργία δικτύου τηλεμετρίας και αξιολόγηση ποιότητας υδάτων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»,
 • 2012«Ταυτοποίηση ποιοτικών χαρακτηριστικών προστιθεμένης αξίας γεωργικών προϊόντων με τη χρήση μοριακής ανάλυσης, εδαφικών δεικτών και γεωπληροφορικής»,
 • 2011: «Συγχώνευση υδρολογικών μοντέλων και Τηλεπισκόπησης για παροχή αξιόπιστων υδατικών πληροφοριών». Εργαστήρια Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας και Εφαρμογών Τηλεπισκόπησης στη Γεωργία, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
 • 2008: «Καταγραφή των Θρεπτικών Στοιχείων των Βαρέων Μετάλλων και των Υδροδυναμικών Ιδιοτήτων των Εδαφών για την Ορθολογική Χρήση Λιπασμάτων και Νερού, και Παραγωγή Προϊόντων Ασφάλειας στην  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» ,Εργαστήρια Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας και Εφαρμογών Τηλεπισκόπησης στη Γεωργία, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
 • 2006: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της υπολειμματικής δράσης ορισμένων νέων εντομοκτόνων για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς,
 • 2006: Φυσιογραφική και εδαφολογική μελέτη της αμπελουργικής ζώνης Γουμένισσας με τη χρήση G.I.S. με επιστημονικά υπεύθυνο τον Νικόλαο Μισοπολινό, καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ.

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Ανάπτυξη και Διαχείριση των ακόλουθων ηλεκτρονικών πλατφόρμων και ιστοσελίδων εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων (2010 - σήμερα):

 • της ιστοσελίδας του Διεθνές Συνεδρίου, "6η Επιστημονική Συνάντηση για τις Γηγενείς και Τοπικές Ποικιλίες - Εξερευνώντας τον κόσμο των τοπικών ποικιλιών", (https://landraces6meet.web.auth.gr/
 • της ιστοσελίδας υπηρεσιών συμβούλων και αγροπεριβαλλοντικών μελετών (http://www.ecotopia.gr/),
 • της ιστοσελίδας του Εργαστηρίου Γενετικής και βελτίωσης Φυτών, Σχολή Γεωπονίας, ΑΠΘ., (http://genbreedlab.agro.auth.gr/),
 • της ιστοσελίδας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Αειφορικά Γεωργικά Συστήματα Παραγωγής και Κλιματική Αλλαγή", του Τμήματος Γεωπονίας Α.Π.Θ., (http://www.saps.agro.auth.gr/),
 • της ιστοσελίδας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Γενετική Βελτίωση φυτών και Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού", του Τμήματος Γεωπονίας Α.Π.Θ., (http://mpsplantbreeding.agro.auth.gr/),
 • της ιστοσελίδας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Διαχείριση Εδαφικών,Υδατικών, Ενεργειακών Πόρων και Αγροτικού Περιβάλλοντος", του Τμήματος Γεωπονίας Α.Π.Θ., (http://msc-deep.agro.auth.gr/),
 • της Διαδραστικής διαδικτυακής πλατφόρμας “Άξιος Δέλτα - E-Platform” και των υποσυστημάτων της - Εκπαίδευση χρηστών, με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών για την «ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων» (http://axiosdelta.web.auth.gr),
 • του Ευρωπαϊκού Έργου "CivilWater - Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area", του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013» (http://www.civilwater.eu) και συναναπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (http://eplatform.civilwater.eu),
 • του Ευρωπαϊκού Έργου “Safe-wet - Common support structures for the quality monitoring of water resources and the protection of public health”, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» (http://safe-wet.eu),
 • του Ευρωπαϊκού Έργου “Εco-Satellite - Development of a common intraregional monitoring system for the environmental protection and preservation of the Black Sea ”,του Κοινού Επιχειρησιακού Προγράμματος Μαύρης Θάλασσας 2007-2013 (http://eco-satellite.eu),
 • του Ευρωπαϊκού Έργου"Smarter Cluster Policies for South East Europe - Cluster PoliSEE" - "Εξυπνότερες Πολιτικές Ίδρυσης Συνεργατικών Σχηματισμών Cluster στηνΝότιο-Ανατολική Ευρώπη"στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Συνεργασίας South East Europe - SEEProgramme (http://precisionfarmingcluster.org),
 • του Ευρωπαϊκού Έργου “Safewaste Cycle - Recycling of organic waste and green entrepreneurship in the urban web to secure public health”, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατίατης Μακεδονίας 2007-2013» (http://safewastecycle.eu),
 • της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του Ευρωπαϊκού Έργου “Safewaste Cycle - Recycling of organic waste and green entrepreneurship in the urban web to secure public health”,του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ελλάδα-πρώηνΓιουγκοσλαβικήΔημοκρατίατηςΜακεδονίας 2007-2013» (http://safewastecycle.eu/e-platform/),
 • του έργου, “Eyecoast - Ανάπτυξη και Εφαρμογή Εργαλείων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης Θερμαϊκού κόλπου: Πιλοτική Εφαρμογή στη Δυτική Παράκτια Ζώνη”, EL0040 EOX-XM, (http://eplatform-eyecoast.web.auth.gr),
 • του Ευρωπαϊκού Έργου “E-Highway - Environmental Highway Observatory” (P007-2012-2.1), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013», (http://e-highway.web.auth.gr),
 • του ηλεκτρονικού εργαλείου συμμετοχής και διαβούλευσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ΈργουAccolagoons (LIFE09)” (http://accolagoons.balcenv.gr),
 • της Διαδραστικής Διαδικτυακής Πλατφόρμας ενσωμάτωσης Webgis WebGIS WISE Publishing systems, Online Forum καθώς και Online Community - Social Networking της Αγροτικής Κοινότητας "Eyesoil - eplatform", (http://eplatform-eyesoil.web.auth.gr),
 • της ιστοσελίδας του "Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και ΓΣΠ", του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, (http://labrsgis.web.auth.gr),
 • της ιστοσελίδας του "Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, (http://appliedsoilab.web.auth.gr),
 • του ιστοτόπου του "Αγροκτήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης"(http://www.agroctima.auth.gr),
 • του ιστοτόπου της Ελληνικής Εταιρείας που εξειδικεύεται στην παρακολούθηση Αγροτικών Περιοχών ,(http://sinoche.gr/),

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Συνεπικουρία στα ακόλουθα μαθήματα:

Μαθήματα Χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ,

 • Ν069Ε ΓΕΝΕΤΙΚΗ
 • Ν555Ε ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ

Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020–21, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ,

 • Ν510Υ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ
 • Ν548Ε ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΕΝΟΥΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
 • Ν044Ε ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

- Εκπαιδευτής στο πρόγραμμα με τίτλο “ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ” στα πλαίσια των ΔΡΑΣΕΩΝ 3.3_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ& 3.4_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ στα πλαίσια του Έργου “JOINT FRAMEWORK FOR THE PROVISION OF STANDARIZED SERVICES TO GEOTECHNICAL ENGINEERS FOR (E)TRAINING ON NATURAL RISKS-CIVIL PROTECTION AND FOR PROMOTING ACCESS TO THE LABOUR MARKET” με ακρώνυμο “ GEOPROMOTION” του Ε.Π. Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία “Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013”,

- Συνεπικουρία στην διεξαγωγή των Εργαστηριακών Μεταπτυχιακών Μαθημάτων, “Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και GIS” και  "Προχωρημένη Τηλεπισκόπηση" (2009-2017),

- Συνεπικουρία στην Διεξαγωγή των Εργαστηριακών Ασκήσεων του Προπτυχιακού μαθήματος "Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών" (2009-2017).

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ- ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΡΓΩΝ

 • Οργάνωση και συντονισμός του Live Streaming, του Zoom meeting καθώς και ανάπτυξη της Ιστοσελίδας του Διεθνές συνεδρίου (https://landraces6meet.web.auth.gr/), με τίτλο 6η Επιστημονική Συνάντηση για τις Γηγενείς και Τοπικές Ποικιλίες, 31/5 & 1/6/2022 στην Θεσσαλονίκη, ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ
 • Ομιλητής στην ημερίδα του έργου «Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης Θερμαϊκού κόλπου: Πιλοτική εφαρμογή στη δυτική παράκτια ζώνη». Παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Διαδικτυακής Πλατφόρμας eyecoast-eplatfotm (http://eplatform-eyecoast.web.auth.gr).
 • Παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου: GeoinformaticsforEnvironmentalSurveillance (StatGis 2009), Int. Con., MilosIsland, Greece, 17-19 June 2009. Παρακολούθηση στο ίδιο Συνέδριο του Ειδικού σεμιναρίου σε θέματα Γεωπληροφορικής από διακεκριμένους Αμερικανούς καθηγητές.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Διαχειριστής Ηλεκτρονικών Εκλογών Προέδρων και Αντιπροέδρων του Τμήματος Γεωπονίας (2022), και Κοσμήτορα του Τμήματος Γεωπονίας, ΑΠΘ (2021),
 • Διαχειριστής Ηλεκτρονικών Εκλογών Διευθυντών Εργαστηρίων του Τομέα Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας του Τμήματος Γεωπονίας, ΑΠΘ (2021),
 • Διαχειριστής ηλεκτρονικών εκλογών Προέδρων και Αντιπροέδρων του Τμήματος Γεωπονίας, ΑΠΘ (2020),
 • Ηλεκτρονική Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, «Αειφορικά Γεωργικά Συστήματα Παραγωγής και Κλιματική Αλλαγή» καθώς και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών,  «Γενετική, Βελτίωση Φυτών και     Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού (2018-2020)».
 • Υπεύθυνος Τηλεδιάσκεψης του Τομέα του Τμήματος Γεωπονίας Α.Π.Θ. (2014),
 • Συνεπικουρία των Εργαστηριακών Μεταπτυχιακών Μαθημάτων "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και GIS" και "Προχωρημένη Τηλεπισκόπηση". Συν-συγγραφή των Σημειώσεων      του Μεταπτυχιακού Μαθήματος "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και GIS",
 • Συνεπικουρία του Εργαστηριακού Προπτυχιακού Μαθήματος "Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών",
 • Άριστη γνώση Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) Ανοιχτού κώδικα, Joomla,
 • Άριστη γνώση και Χρήση Drone DJI Phantom 4 με 4K Κάμερα
 • Ανάπτυξη λογισμικών WebGIS WISE Publishing systems, με χρήση Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS), ανοιχτού κώδικα Joomla,
 • Ανάπτυξη Online Forums & Online Communities (Social Networking) με χρήση Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS), ανοιχτού κώδικα Joomla,
 • Γνώση Λογισμικών Windows Server και Virtualization Softwares,
 • Γνώση Λογισμικών Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ArcMap, Erdas imagine),
 • Διαχειριστής του ενσύρματου και ασύρματου δικτύου των υπολογιστών των Εργαστηρίων Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων πληροφοριών Α.Π.Θ καθώς και του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας ΑΠΘ,
 • Διαχείριση Web Servers, Webhosting, Servers Virtualization, Ip Management.
 • Εργασία πάνω σε εφαρμογές GIS με Χρήση Λογισμικού (ArcGIs, Erdas Imagine) και WebGis (Manifold), ανάπτυξη Λογισμικού και Βάσεων δεδομένων και  διαχείρισή του δικτύου στο Πέτρινο κτήριο του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης και ΓΠΣ (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών) στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ. Ειδικότερα και όσο αφορά την επεξεργασία δορυφορικών εικόνων, καθορισμός προβολικών συστημάτων, προεπεξεργασία εικόνων, θεματική ταξινόμηση και δημιουργία και διαχείριση WebGIS συστημάτων (2008).
 • Υπεύθυνος του ενσύρματου και ασύρματου δικτύου Η/Υ του Εργαστηρίου Πληροφορικής του Τμήματος Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1997).


POSTERS

 • Estimating weekly time series of hydrological information (LAI, ETa and soil moisture) using satellite remote sensing", Poster presented in the conference: Earth Observation for Water Cycle Science 2015, 20-23 October, ESA-ESRIN, Italy.
 • Αγγελική Τζέλλου, Αναστασία-Μαρία Σωτηροπούλου, Γεώργιος Μπίλας, Θωμάς Αλεξανδρίδης, Νικόλαος Καραπέτσας, Χαράλαμπος Ιορδανίδης, Νικόλαος Συλλαίος και Νικόλαος Μισοπολινός, "Αξιολόγηση καταλληλότητας γεωργικής γης για καλλιέργεια αραβόσιτου στο Νομό Ροδόπης με τη χρήση του ArcGISModelBuilder",20η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών ArcGIS, 1-3 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα.
 • Aναστασία-Μαρία Σωτηροπούλου, Αγγελική Τζελλου, Θωμάς Αλεξανδρίδης, Γεώργιος Μπίλας, Νικόλαος Καραπέτσας, Χαράλαμπος Ιορδανίδης, Νικόλαος Συλλαίος και Νικόλαος Μισοπολινός, "Εκτίμηση του κινδύνου διάβρωσης γεωργικών εδαφών του Νομού Ροδόπης με την εφαρμογή του μοντέλου USLE με τη χρήση του ArcGIS Model Builder", Μάρτιος 2011, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης.